Hlavní menu

Obce mikroregionu

Detail úředního oznámení

Vyvěšeno
13.6.2016|

Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice za rok 2015

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Příjmy za rok  2015  celkem:                 240 400,-

  • Nedaňové příjmy                          200 000,-
  • Přijaté transfery                               40 400-

Výdaje za rok  2015 celkem:

  • Běžné výdaje                                 30 596,18

Financování celkem:                       - 209 803,82 Kč

 

Údaje o hospodaření s majetkem k 31. 12. 2015

377     Ostatní krátkodobé pohledávky                                                                          15 000,- Kč

 

Sestavila:  Sochorová Jiřina, účetní

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Mikroregionu Chvojnice za rok 2015

 

Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu za rok 2015 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Kralice nad Oslavou v úřední hodiny