Hlavní menu

Obce mikroregionu

Detail úředního oznámení

Vyvěšeno
15.4.2016|

Tisková zpráva

během celého roku, od Tříkrálové sbírky, přes hasičské soutěže, poutě, letní noci, vystoupení hudebních skupin, různá setkání a akce pořádané obcemi, případně dobrovolnými a společenskými organizacemi působícími v našem mikroregionu, se můžeme až do rozsvícení vánočních stromků potkat na těchto akcích s párty stany, které se nám podařilo v rámci mikroregionu Chvojnice získat před časem, díky podpoře a pochopení Skupiny ČEZ, v poslední době pak díky podpoře Nadace ČEZ, která nám již v minulosti pomáhala, ať již jako mikroregionu nebo přímo jednotlivým obcím, kdy například oslavy 400 let Bible kralické a jiné naše záměry by nebylo vůbec bez tohoto pochopení a podpory možné uskutečnit, kdy si proto myslím, že patří veliké poděkování oběma, jak Skupině ĆEZ, tak i Nadaci ČEZ za vynikající spolupráci, za to, že skutečně máme dobrého souseda našich obcí.

Tisková zpráva