Hlavní menu

Obce mikroregionu

Úřední deska

Vyvěšeno
18.6.2019|
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Chvojnice, která se koná v pátek 28. června 2019 v 17.00...

Vyvěšeno
18.6.2019|
Návrh Rozpočtu pro rok 2019

Návrh rozpočtu pro rok 2019 najdete v příloze PDF.

 

 

{popis}

Vyvěšeno
18.6.2019|
Návrh závěrečného účtu 2018

Návrh závěrečného účtu najdete v příloze.

 

 

{popis}

Vyvěšeno
18.6.2019|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření najdete v příloze.

 

 

{popis}

Vyvěšeno
16.7.2018|
Dovybavení dětského hřiště

Za podpory Nadace ČEZ za rok 2017 se částečně podařilo dovybavit dětská hřiště členských obcí mikroregionu...

Vyvěšeno
26.6.2018|
Závěrečný účet Sdružení obcí: Mikroregion Chvojnice Kralice nad Oslavou za rok 2017

V příloze najdete návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregion Chvojnice Kralice nad Oslavou za rok...

Vyvěšeno
26.6.2018|
Návrh rozpočtu pro rok 2018

V příloze najdete návrh rozpočtu pro rok 2018.


 

{popis}

Vyvěšeno
26.6.2018|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

V příloze najdete zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

 

{popis}

Vyvěšeno
19.7.2017|
Rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené valnou hromadou svazku 28. 6. 2017

V příloze najdete zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření


{popis}

Vyvěšeno
19.7.2017|
Schválený rozpočet pro rok 2017 pro Mikroregion Chvojnice

V příloze najdete zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

 

{popis}

Vyvěšeno
13.6.2017|
Tisková zpráva

Od roku 2016 mají všechny členské obce mikroregionu Chvojnice, díky pochopení a podpoře Nadace ČEZ,...

Vyvěšeno
13.6.2017|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

pro sdružení obcí Mikroregion Chvojnice (IČO 70846642) za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

V příloze...

Vyvěšeno
13.6.2017|
Sdružení obcí – Mikroregion Chvojnice se sídlem v Kralicích nad Oslavou

Návrh rozpočtu pro rok 2017

Příjmy: Neinvestiční přijaté transfery od obcí: 101 230,- Kč

Výdaje: Služby:...

Vyvěšeno
13.6.2017|
Závěrečný účet Sdružení obcí: Mikroregion Chvojnice Kralice nad Oslavou za rok 2016

V příloze najdete zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

 

{popis}

Vyvěšeno
13.6.2016|
Závěrečný účet Mikroregionu Chvojnice za rok 2015

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Příjmy za rok  2015  celkem:                ...

Vyvěšeno
15.4.2016|
Tisková zpráva

během celého roku, od Tříkrálové sbírky, přes hasičské soutěže, poutě, letní noci, vystoupení hudebních...

Vyvěšeno
15.4.2016|
Návrh rozpočtu pro rok 2016

Příjmy:

  • Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                          40 400,- ...