Hlavní menu

Obce mikroregionu

Kuroslepy

Kuroslepy leží v nadmořské výšce 334 m. n. m. v jihovýchodní části okresu Třebíč. Kuroslepy byly stavěny nepravidelně, statky byly v dolině a domky na návrší. Písemná zmínka o obci je z roku 1349 v darovací smlouvě Ješka z Náchoda. Po roce 1360 byl vystavěn na kopci nad obcí (376 m. n. m.) hrad Kraví Hora, ke kterému potom Kuroslepy z větší části patřily. V roce 1417 je uváděn jako majitel hradu Jindřich I. (Jindřich Kravíhora z Náchoda). Z listiny krále Vladislava z roku 1494 je zřejmé, že hrad Kraví Hora byl zbořen ještě před tímto rokem a od té doby je zříceninou dodnes. Podle urbáře z roku 1560 byla při vsi tvrz s dvorkem, pustý hrad Kraví Hora a pod ním panský dvůr. V minulosti byla obec součástí obce Březník, ale od roku 1990 je samostatná. V roce 1850 žilo v obci 243 obyvatel, v roce 1910 je uváděn nejvyšší počet obyvatel 349, k datu 30. 3. 2001 měla obec 188 obyvatel a 90 popisných čísel domů, z toho 20 domů jsou rekreační chalupy. Obcí protéká potok Luh. V katastru obce jsou zapsány dvě kulturní památky: zřícenina hradu Kraví Hora a Boží muka.

OÚ Kuroslepy, PSČ 675 75, tel.: 568 643 520, http://www.kuroslepy.cz/

 

 

Výstavba dětského hřiště v roce 2013 za podpory Skupiny ČEZ: