Hlavní menu

Obce mikroregionu

Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou včetně místní části Horní Lhotice leží v malebné krajině čtyři kilometry východně od Náměště nad Oslavou a 45 km západně od Brna. První písemná zmínka pochází z roku 1310. Samotná osada Kralice vznikla patrně v 11. století za vlády Vratislava II. na křižovatce dvou starých zemských stezek. Vzhledem k důležitosti těchto komunikací zde byla záhy usazena družina, která měla v tomto kraji střežit zájmy krále. Od roku 1547 tu byl bratrský sbor a významné kulturní centrum Jednoty bratrské, jež sem přenesla v roce 1578 z Ivančic svoji tiskárnu, z níž vzešla mezi dalšími více než 70 tituly i slavná šestidílná Bible česká, později zvaná Kralická, vrcholné dílo své doby, jež se stalo neoddělitelnou součástí kulturního dědictví našeho národa. Turisticky zajímavý je filiální kostel sv. Martina s bratrskými nápisy z roku 1580, který byl původně předrománským kostelíkem z konce 11. století. Další památkou jsou pozůstatky gotické tvrze, kdysi sídla bratské tiskárny, na níž probíhaly v 50. letech archeologické výzkumy, při nichž byl objeven světový unikát typografického materiálu. Zajímavý je i Pomník bible věnovaný jako první ve světě nikoliv člověku, ale jeho dílu, totiž knize knih – bibli. Památník Bible kralické byl vybudován z iniciativy Moravského zemského muzea, Muzejního spolku a obce Kralice.

Okolí obce zve k turistickým výletům i cykloturistice po vyznačených stezkách do chráněné krajinné oblasti Chvojnice, Oslavy a náměšťské obory.

OÚ Kralice nad Oslavou, PSČ 675 73,

e-mail: kralice@volny.cz

http: www.kralicenosl.cz

tel.:568 643 634

Památník Bible, tel.: 568 643 619

 

 

Výstavba dětského hřiště v roce 2013 za podpory Skupiny ČEZ: